TOKİ Yeşiltepe’de 350 Konutu Satışa Çıkarıyor

TOKİ Başkanlığı ihale usulü Malatya'da konut satışı için bir duyuru yayımladı. 

TOKİ Yeşiltepe’de 350 Konutu Satışa Çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ve Resmi İlan Portalı üzerinden yayımlanan duyuruda söz konusu konut satışlarının nasıl olacağına dair bilgiler yer aldı. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının satış ihalesi için yapılan açıklamada, başvuru döneminin 6 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı ve 20 Temmuz 2020 tarihinde ise sona ereceği belirtildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? 

Söz konusu konut satışları için başvurular 20 Temmuz tarihine kadar yapılacak. Vatandaşlar başvurular için 2000 TL ödeme yapacaklar. 

Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları da şöyle açıklandı:

3+1 Konut Tipi: 217.118 – 313.068 TL – 1044 TL’den başlayan taksitlerle.

2+1 Konut Tipi: 164.869 – 218.658 TL – 793 TL’den başlayan taksitlerle.

1+1 Konut Tipi: 156.594 – 164.210 TL – 753 TL’den başlayan taksitlerle.

Konutların satışında uygulanacak peşinat ve vade seçeneklerinin, %10, %15, %25 peşinat / 108, 132, 156 ay vade olduğu belirtildi.

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN,
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN, kapsamında
üretilecek 350 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN,
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1+1 konut 4 adet ,2+1 konut 167 adet ,3+1 konut 179 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 06 – 20 Temmuz 2020
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Tüm Şubeler
Başvuru alınacak konut tipleri: 1+1, 2+1, 3+1
Kura Tarihi: 25 Temmuz 2020
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Çevreyolu / Malatya
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 04 – 18 AĞUSTOS 2020
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20 – 28 AĞUSTOS 2020 (Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) Başvurular 3 kategoride kabul edilecektir;
1)“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisi (Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınmış Hak Sahipliği Belgesi olan)
2)“En az %40 Engelli Vatandaşlar” kategorisi
3)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
* Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine konut sayısının %10’u kadar (1+1 konutlarda 1 adet, 2+1 konutlarda, 17 adet, 3+1 konutlarda 18 adet ) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak
sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar
kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
* %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar (1+1 konutlarda 1 adet, 2+1 konutlarda 9 adet, 3+1
konutlarda 9 adet ) kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak
sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi
tutulacaktır.
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları T. Halk Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 25 Temmuz 2020 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır
7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 04 – 18 AĞUSTOS 2020 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri;
peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
imzalayacaklardır.
8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 108,132,156 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6
aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
11) İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
12) İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2021 ayından itibaren başlatılacaktır.
13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermede dönme hakkına sahiptir.
15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 28 Temmuz 2020, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 19 Ağustos 2020, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 31 Ağustos 2020 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
(GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
19) Proje yapı ruhsat tarihi;
20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,
Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış
bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda, Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİNİN” alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
gösterilmiştir. 

Sosyal Medya üzerinden bizleri takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Hesabımızı  Buradan Takip Et

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 11:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER