Ticaret İl Müdürü noktayı koydu! Malatya'da 200 gr ekmek 1.50

Özellikle son günlerde Malatya'da yaşanan farklı ekmek fiyat haberlerine ilişkin bir açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, 200 gr ekmek fiyatının 01.09.2020 tarihinden itibaren 1.50 Tl olarak karara bağlandığını duyurdu.

Ticaret İl Müdürü noktayı koydu! Malatya'da 200 gr ekmek 1.50

Konuya dair yapılan açıklama şöyle;

Son günlerde basında yer alan ekmek fiyatları ile ilgili çelişkili haberler üzerine Valiliğimizce Ekmek Fiyatları ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Pide Ekmeği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında kalmaktadır. Ancak, fiyat ve gramaj yönünden Fiyat tarifeleri; 5362 sayılı Kanun ve 14.02.2008 tarihli, ve 26787 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “ Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik “ hükümleri uyarınca belirlenmektedir.

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin, 5/1 maddesinde; “Esnaf ve Sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içerisinde gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinide alarak inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesi ile birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz. Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin(somun ekmek) fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” denilmektedir.
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı; Somun Ekmek fiyatının belirlenmesi ile ilgili Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonunu 03.09.2020 tarihinde toplamak üzere çağrı yapmıştır. Somun ekmek fiyatının belirlenme süreci devam etmektedir.
İlimizde faaliyet gösterenYeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yeşiltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odasının pide ekmek fiyatı belirleme teklifi üzerine Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin 31.08.2020 tarih ve 08 sayılı kararı ile200 gr pide ekmek fiyatı 1.50 TL olarak belirlenmiş olup; 01.09.2020 tarihinden itibaren belirlenen ücret tarifesinin Yeşilyurt İlçesi ile bağlı Belediye hudutları dâhilinde Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar ile Battalgazi İlçesi ile bağlı Belediye hudutları dâhilinde Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnaflar, Yeşiltepe Mahallesi ile bağlı Belediye hudutları dâhilinde geçerli olmasına ve Yeşiltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnafların bu tarifeye uyulması hususunda karar alınmıştır.
Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odasının 29.06.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı kararında yer alan 170 gr pidenin fiyatı 1.50TL Fiyat rayici Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliğince onaylanmadığı görülmüştür.

Bu durumda:

1- Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 31.12.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile 200 gr pide ekmek 1.25 TL olarak belirlenmiş ve belirlenen tarife Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı esnaflar için halen yürürlüktedir.
2-Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 31.07.2019 tarih ve 17 no.lu kararı ile 200 gr somun ekmek(francala) fiyatı 1.25 TLolarak belirlenmiş olup; Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı esnaflar için halen bu yürürlüktedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur..
Ahmet DEMİRBAĞ
Ticaret İl Müdürü
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER