banner53

Malatya’da ‘Kayıtlı’ İşsiz Sayısı 53 Bini Aştı

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2019 yılı Haziran ayı itibarı ile 53.343 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2018 yılı için 54.000’dir. İşsizlik oranı ise %7’dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %38,2’si İlköğretim mezunu olup, ilköğretim mezunlarını sırasıyla %30,2 ile lise, %17,7 ile lisans ve %10,5 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

Malatya’da ‘Kayıtlı’ İşsiz Sayısı 53 Bini Aştı

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2019 yılı Haziran ayı itibarı ile 53.343 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2018 yılı için 54.000’dir. İşsizlik oranı ise %7’dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %38,2’si İlköğretim mezunu olup, ilköğretim mezunlarını sırasıyla %30,2 ile lise, %17,7 ile lisans ve %10,5 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞ ARAYAN SAYILARI

Kurumumuza kayıtlı 53.343 iş arayanların %96,9’u normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2,5 iken, eski hükümlülerin oranı %0,6 olarak istatistiklere yansımaktadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 19.468 kişi toplam işsizler içindeki oranı %36,5 dür. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %14,3, ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %8,5 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %14,3 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %8,5 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2019 yılının Haziran ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 7234 kişi, kamu sektöründe 68 kişi olmak üzere toplam 7302 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubu erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlardır.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTATİSTİKLERİ

2019 yılı Haziran ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam 1329 engelli, 313 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 189 kişi işe yerleştirilmiştir. Engellilerde başvuranların % 79,5’si erkek ve % 20,5’ü kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan %1,9 ’ü kadın %98,1 ’si erkektir.

2019 YILI İTİBARİYLE AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2019 yılında Haziran ayı sonu itibariyle 648 İşbaşı Eğitim programı başlatılmış, 19 Girişimcilik, 19 MEK İstihdam Garantili, ,2 MEK İstihdam Garantisiz ve 39 MEK/Özel Politika olmak üzere 727 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 4.110 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)

2019 yılında 3.367 iş arayan TYP kapsamında istihdam edilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 742 kişiden 443’ü işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 299 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 4.237 ’dir..

İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İl Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2019 yılı Haziran ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 55.001 kişidir.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 11:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER