banner53

CHP Malatya'da Sosyal izolasyon istiyor

Malatya’da bulunan bazı siyasi partiler,sivil toplum kuruluşları, dernekler ve inanç gruplarının iktidar ve devletin yetkililerinden talebidir.

CHP Malatya'da Sosyal izolasyon istiyor

Malatya’da bulunan bazı siyasi partiler,sivil toplum kuruluşları, dernekler ve inanç gruplarının iktidar ve devletin yetkililerinden talebidir.

Sosyal izolasyon istiyoruz!  
 
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünya devletlerinde görülen (covid-19) Koronavirüs’ün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte tedbirler üst seviyeye çıkarılmalı idi ancak görünen o ki geç kalınmış.
Tüm dünya ile birlikte ülkemizde alışık olmadığımız zor zamanlardan geçmektedir.
En kötüsüde salgın hızla yayılmaktadır.

Salgının yayılmasını önlemek, hem bireysel, hemde toplumsal sorumluluğumuzdur.

Toplumun bir kesimini izole edip, bir kesimini iş yaşamına devam ettirmenin çözüm olmadığı artık anlaşılmıştır.
İçlerinde yaşlılar, engelli bireyler, azınlıklar, yerli halklar, mülteciler, sığınmacılar, göçmenler, evsizler ve yoksulların da bulunduğu Covid-19 virüsüne karşı özellikle savunmasız olanlara ayrıca özen gösterilmesi acil ve ivedi talebimizdir..

Sağlık çalışanları bugün olmuş hala toplu taşıma araçlarını kullanmaktadır.
En kısa zamanda sağlıkçılara özel servis sağlanılmalı, sağlıkçıların hepsine test uygulanması en kısa zamanda yapılmalıdır.
Sağlık hizmeti ekip işi olduğundan  hiçbir ayırım yapılmadan tüm personeli kapsayacak şekilde  maaşlarının ödemeleri iyileştirilmeli, düzenli hale getirilmelidir.

Biz aşağıda imzası olan siyasi parti, dernek, sendika, demokratik kitle örgütü, meslek ve meslek örgütleri inanç gurupları olarak, iktidarı ve yönetenleri göreve çağırıyoruz.

1-27 Mart 2020 tarihinde açıklanan 7 maddelik yeni önlemler paketinin tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu gün geldiğimiz noktada geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina hemen uygulanmalıdır.
Artık sorun “Evde kal” aşamasından “Evde tut” aşamasına gelmiştir.
İktidarı bir an önce bu önlemleri almaya çağırıyoruz!

2- Zaruri ihtiyaçlar dışındaki üretim faaliyetleri durdurulmalı, toplum hareketliliği asgari düzeye indirilmelidir. Kamu emekçilerine, işçilere ücretli izin verilmelidir. Serbest meslek sahipleri ve esnafın gelir kayıpları telafi edilmeli, geliri olmayan yoksul ailelere mutlaka sosyal ve nakdi yardımlar yapılıp, toplumsal izolasyon sağlanmalıdır.

3- Salgın boyunca elektrik, su, doğalgaz ve internete erişim ücretsiz olmalıdır. Elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri kamulaşmalıdır.
Belediye hizmetlerinin aksamaması için belediyelere merkezi bütçeden kaynak aktarılmalıdır.

4- İşten çıkarma salgın süresince yasaklanmalıdır. Çalışanlar ücretli izinli sayılmalıdır. Bu izinler “mücbir sebep” sayılmalı ve yıllık ücretli izinde mahsup edilmemelidir.
Kapanan işletmelerin çalışanlarının ücretleri tam veya tama yakın bir şekilde ödenmelidir.

5- Sağlık hizmetleri kamu ve özel ayrımı olmadan, tamamen ücretsiz olmalı, sağlık kurumlarına kaynak aktarılmalı, gerekiyorsa tüm sağlık kurumları kamulaşmalıdır.
Sağlık emekçilerinin sağlığı için tüm gerekli önlemler alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek için kaynaklar seferber edilmelidir.
KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile işine son verilmiş sağlık emekçileri derhal işlerine iade edilmelidir.

6- Tarımsal üretimin sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Bunun için çiftçilerin kooperatif ve bankalara olan borçları ertelenip, faizleri silinmelidir.    
Üretimi sürdürecek başta mazot desteği olmak üzere çiftçilere ekonomik destek verilmelidir.

7- Covid-19 testleri yaygınlaştırılmalı, bütün sağlık kuruluşları test yapar hale getirilmeli, salgının yaygın olduğu yerleşim yerleri kamuoyuna duyurulmalı, bu yerleşim yerlerine özel izolasyon uygulanmalıdır.

8- Cezaevleri, askeri kışlalar virüsün yayılması durumunda en riskli alanlardır. Özellikle cezaevlerinde virüsün yayılma hızı dikkate alınarak kitlesel ölümlerin olması kaçınılmazdır.
 
Bu sebeple gündemdeki yargı paketinin bir an evvel,demokratik usuller göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütlerinin de talepleri doğrultusunda yasalaşması ve cezaevlerinin doluluk oranı gibi önemli risk faktörleri azaltılmalıdır.

ADD, BELEDİYE İŞ, BTS, BES, CHP, ÇGD, EĞİTİM SEN, EĞİTİM İŞ, EŞİT YURTTAŞLIK DER, EMEP, ESP, HDP, İHD, TMMOB, PSAKD, SES, SOL PARTİ, ZEYNEL ABİDİN VAKFI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER