banner53

Boyraz: 'Beyannamelerin ertelenmesini talep ediyoruz'

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz yaptığı açıklamada, “Mali müşavirler tedirgin önce insan” diyerek “Beyannamelerin ertelenmesini talep ediyoruz.” dedi.

Boyraz: 'Beyannamelerin ertelenmesini talep ediyoruz'

Boyraz; “Bilindiği üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunan meslek mensuplarının düzenleyecekleri beyanname ve bildirim dayanağı olan bilgi ve belgeleri temini fiziki ortamda gerçekleşmekte ve bu süreçte müşterileri ile çok yakın temasa girmekte, bu belgeleri tasnifi de fiziki olarak yapılarak muhasebeleştirme sürecinde birçok evraka fiziki olarak temas etmektedir. Bu nedenlerle meslek mensupları başta olmak üzere tüm muhasebe büro çalışanlarımız ciddi risk altında bulunmaktadırlar. Önlem alınmadığı takdirde, virüsün birçok meslek mensubu ve çalışan personeli ile hizmet verdikleri müşterilerinde görülme olasılığı çok yüksektir. Bu durum ilerde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır. “ dedi.

“Meslek mensupları tarafından düzenlenen ve gönderilen beyannamelerin kamu finansmanı açısından önemi ve sürdürülebilirlik için gerekliliği malumlarımızdır. Ancak, birey/toplum sağlığının ve yaşam hakkının her türlü değerden üstün olduğu da tartışmasızdır. Bu sebeple, tüm Bakanlıkların kendi paydaşları için aldıkları önlemlerin meslek mensuplarımız açısından da süratle gündeme alınması zorunluluk arz etmektedir. “ diyen Boyraz, “Bu önlemler çerçevesinde öncelikle meslek mensuplarının bürolarında geçirecekleri sürenin ve müşteri ziyaretlerinin asgari seviyeye indirilmesini sağlayacak beyanname süresinin ertelenmesi gibi düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi.

Boyraz: “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunan, bir meslek mensubu ayın ilk gününden başlamak üzere son gününe kadar müşterisine aralıksız hizmet vermekte. Aynı zamanda da her bir müşteri için vergi dairesi ve SGK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara işçi giriş-çıkış işlemleri hariç olmak üzere her ay en az on adet bildirim/beyanname vermektedir. Bu sayı müşteri sayısı ile düşünüldüğünde müşteri adına kamuya sunulan yadsınamaz bir hizmet üretimi ortaya çıkmaktadır.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde çıkarılan düzenlemeler ile çalışma hayatımıza giren; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Konaklama Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi gibi uygulamaların bu süreçte öncelikle ve hemen ertelenmesi ya da beyan dönemlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Zira bu konulara ilişkin eğitim ve farkındalık çalışmaları tamamlanamamış olup bunların hayata geçirilmesi uzun mesai süreleri gerektirmektedir.” dedi.

Boyraz açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklan pakette KDV tevkifatı, Muhtasar beyanname ve SGK ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için ertelendi. Ancak bu işlemlere ait beyanname süreleri ertelenmedi.Yetkililere sormak isteriz ki ödemesi ertelenen vergi beyannamesinin süresinde verilmesinin kime ne faydası olacak.

Bize göre ödemelerin 6 ay ertelenmesi ile birlikte beyanlarının da ertelenmesi elzemdir. Ayrıca KDV Tevkifatı-Muhtasar ve SGK beyanname ve bildirgelerinde tahakkuk eden ötelenen ödemelerde sektörel ayrım kaldırılmalı serbest meslek faaliyeti de dâhil olmak üzere tüm mükellefleri kapsamalıdır. 2020 Yılı için I. Geçici Vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Bu erteleme ticari faaliyette bulunan iş insanı ile birlikte meslek mensuplarımızın olduğu kadar maliye çalışanlarımızın sağlığı için de bir gerekliliktir. Bu erteleme ile birlikte kamu finansmanı ile doğrudan bağlantı olmayan E- defter beratlarının yüklenmesi, BA/BS bildirimleri gibi tüm beyan ve bildirimlerin de ertelenmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyiz ve bunu talep ediyoruz.
Vergi-SGK beyan ve bildirimleri dışında diğer kurumlara verilen tüm bidirim ve beyannameler içinde erteleme konusunda düzenleme yapılmalıdır. Koronavirüsünün ülkemizde ilk göründüğü Mart ayı başlangıç kabul edilerek bu dönem mücbir sebep hali kabul edilerek kasten işlenen suçlar hariç idari para cezası ve usulsüzlük cezası uygulanmamalıdır. 22.03.2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar,e kamu çalışanlarına  dışarıya çıkma ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Meslek Mensuplarımızdan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara herhangi bir düzenlemenin olmaması kaygılarımızı artırmaktadır. Koronavirüsü ile mücadelede başta Cumhurbaşkanlığımızın ve ilgili bakanlıkların bu kapsamda alacağı diğer tüm tedbirlere de TÜRMOB çatısı altında Malatya SMMMO olarak her türlü katkıyı sunacağımıza hiç kuşku yoktur. Yukarıda açıklanan nedenlerle, sunulan tedbirlerin çok ivedi olarak alınmasını,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca salgın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar bu tür iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için mücbir sebep sürecinin işletilerek beyan ve bildirim sürelerinin yeniden belirlenmesi önem arz etmektedir.”

Bülten

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 16:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner72

banner71