banner53

O Alanlar Dışında Mangal Yakmak Yasak

Malatya valiliği Orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplanarak, özellikle son zamanlarda sıcak havanında etkisiyle farklı alanlarda mangal yakıması ile yaşanan orman yangınları hakkında yeni kararlar aldı. 

O Alanlar Dışında Mangal Yakmak Yasak

Alınan karara göre; Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesine karar verildi.

Orman yangınlarıyla mücadele komisyonu kararı şu şekilde;

Mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının İlimiz genelinde arttığı, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir. Bu hususa binaen aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.
       1- İl sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek (özel mülkiyete konu araziler de dâhil) yerlerdeizin verilen alanlar dışında mangal/semaver/ateş yakılmasının yasaklanmasına, izin verilecek alanların 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76 ncı maddesinin (d) bendi göz önünde bulundurularak İlçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarınca en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirlenmesine ve haritalandırılmasına, bu yönde alınan kararların kamuoyuna ilan edilmesine,
        2- Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının Kaymakamlıklarca mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmasının sağlanmasına,
        3- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesine, 
        4-  Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonramüsaade edilmemesine, 
        5- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına müsaade edilmemesine,
        6- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine,
        7- Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilçe kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanmasına,
        8- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması çalışmalarının yapılmasına,
        9- Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özelgüvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesine ve vatandaşlarımızagerekli uyarıların yapılmasına,
        10- Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına  Karar verilmiştir.

        


 

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 09:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER