Malatya da Hırsıza ve Hırsızlığa Geçit Yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İlimizde, boş kalan cadde ve sokaklarda yapılan hırsızlık olayları başta olmak üzere, diğer asayiş olaylarının üzerine gidilerek İlimizde huzur ve güvenin sağlanması,vatandaşlarımızınrahatvehuzurlubirortamdagünlükyaşamlarınısürdürebilmesi amacıyla 21.08.2023 ve 29.08.23 tarihlerinde kent merkezinde sabit ve şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Malatya da Hırsıza ve Hırsızlığa Geçit Yok

01.09.2023tarihiitibariyleyapılanplanlıuygulamaveçalışmalarneticesinde;

1.    HasanVarolMahallesindemeydanagelenaçıktanhırsızlıkolayının
şüphelisitespitedilerekyakalanmıştır.
2.    BostanbaşıMahallesindeaçıktanhırsızlıkolayınıgerçekleştirenikişüphelişahıssuçüstüyakalanmıştır.
3.    ÇöşnükMahallesindeaçıktanhırsızlıkolayınıgerçekleştirenikişüphelişahıssuçüstüyakalanmıştır.
4.    CirikpınarMahallesindeaçıktanhırsızlıkolayınıgerçekleştirenşüphelişahıssuçüstüyakalanmıştır.
5.    KernekMahallesindeaçıktanhırsızlıkolayını3şüphelişahıssuçüstüyakalanmıştır.
6.    ZaviyeMahallesindeevdenhırsızlıkolayınıgerçekleştirenşüphelişahıssuçüstü yakalanmıştır.
7.    SalköprüMahallesindekablohırsızlığıgerçekleştirenşüphelişahıssuçüstüyakalanmıştır.
8.    ZapçıoğluMahallesindemeydanagelenotodanhırsızlıkolayınınşüphelisiyakalanmıştır.
İlEmniyetMüdürlüğüolarakgenelasayişvekamudüzeninindevamınınsağlanması, deprem afeti sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda mal güvenliğiileasayişimüessirfiillerinönlenmesi,suçvesuçlularlaetkinmücadeleedilmesi ve alanda görülür olarak caydırıcılık görevinin ifa edilmesi amacıylaİlmerkezindesabitveşokuygulamalardevametmekteolup,vatandaşlarımızınhuzurvegüvenliğiilekamudüzeninindevamınınsağlanmasıamacıyladenetimveuygulamalarımızkararlılıkladevamedecektir.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER