banner53

Ahmet ÇakIr'dan Yeni Borç Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 778 milyon 257 bin TL borcu olduğu açıklamıştı.

Ahmet ÇakIr'dan Yeni Borç Açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilk meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyemizin 1 milyar 778 milyon 257 bin TL borcu olduğu açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Grubunun vermiş olduğu soru önergesine 10.05.2019 günü verilen yazılı cevapta ise; 1 milyar 808 milyon 206 bin TL olarak revize edilen sözde borcun, sadece Büyükşehir Belediyemizin değil; MASKİ’nin ve 7 şirketimizin toplam borcu olduğu açıklandı.

Öncelikle açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki; asla, gerçeklerle örtüşmeyen, hiçbir muhasebe mantığı ile de izah edilemeyecek, art niyetle, bilinçli ve sistematik bir şekilde hazırlanarak saygıdeğer kamuoyumuzla paylaşılan sözde borç rakamları açıklanırken; kamuoyunda, Malatya Büyükşehir Belediyemizde, büyük yolsuzluklar yapıldığı, belediyemizin iflas ettirildiği, batırıldığı, yönetilemez bir hale getirildiği algısı oluşturulmak istendiği aşikârdır.

Bu algı operasyonuna dört elle sarılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Malatya Büyükşehir Belediyemizde büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet etmiştir.

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya Hodri Meydan diyorum. Eğer iddialarınızı ispat etmezseniz ve iddialarınıza dair elinizde tek bir belge varsa ve bunu da ilgili Cumhuriyet Savcılarımızla paylaşmazsanız müfterisiniz.

9 yılda Malatya’mızda yapmış olduğumuz değişimin dönüşümün şahidi aziz hemşehrilerimdir. Gece gündüz demeden; bin bir fedakârlık ile yaptığımız binlerce kilometre yoldan, prestij bulvarlardan, ulaşım yatırımlarımızdan, binlerce kilometrelik altyapı yatırımlarımızdan, çevre ve enerji yatırımlarımızdan, kültür sanat adamızdan, müzelerimizden, semt konaklarımızdan, çok amaçlı sosyal tesislerimizden, eğitim öğretimine katkı sunduğumuz binlerce öğrencimizden, parklarımızdan, Yaşam Merkezimizden, Nikâh Sarayımızdan, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağımızdan, Hayvanat Bahçemizden, şirketlerimizin geldikleri noktalardan, oluşturduğumuz yeni iş imkânları ile sağladığımız binlerce istihdamdan ve daha sayamayacağım onca hizmetten tek kelime edilmeden, kamuoyunun dikkatinin iyi niyetten yoksun bir şekilde abartılarak hazırlanmış, gerçeklikle yakından uzaktan alâkası olmayan, hayali borç rakamlarına çekilmesi gerçekten çok manidardır.

Bilinçli ve maksatlı olarak titiz bir laboratuvar çalışması ile hazırlandığı aşikâr olan, hayal ürünü açıklamalar ile maalesef şahsım, değerli, fedakâr ve cefakâr mesai arkadaşlarım ile mensubu olmaktan onur duyduğum AK Partimiz, kamuoyumuz nezdinde rencide edilmek suretiyle töhmet altında bırakılmak istenmiştir.

Bizler, kamunun her bir kuruşunda 80 milyon vatandaşımızın, milyonlarca yetimin, öksüzün, kimsesiz garip gurebanın ve hatta doğmamış çocuklarımızın hakkının olduğunun şuurunda olarak, 9 yıl boyunca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’mıza hizmet etmeye gayret ettik.

Unutulmamalıdır ki, şerefimiz, onurumuz, haysiyetimiz her türlü maldan, makamdan, statüden ve tüm dünyalık değerlerden daha üstün ve daha değerlidir.

Gerek aile gerekse de teşkilât terbiyemizin gereği tabii ki nezaketi elden bırakmak istemeyiz; ama bu tür asılsız iddialara, bizleri rencide eden, töhmet atında bırakan, toplum mühendisliği ile hazırlanmış açıklamalara karşı da sessiz kalmamız beklenmemelidir.

Bu tür mesnetsiz iddialar karşısında sessiz kalmamamız; her şeyden öte kendimize, ailemize, 9 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan binlerce çalışma arkadaşım ile ailelerine, müntesibi olduğum siyasi harekete ve en önemlisi bizlere 2 dönem şehrül eminlik ve bu dönem de milletvekilliği görevini tevdi eden aziz hemşehrilerime duyduğum derin saygımın gereğidir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir muhasebe sistemiyle izah edilemeyecek, tam bir akıl, iz’an, vicdan ve merhamet tutulmasıyla yapılan, saygıdeğer kamuoyumuzu yanıltan açıklamalardaki bariz spekülâtif hatalardan bazılarını örneklerle açıklamak isterim.

MASKİ ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemeleri de borç hanesine yazılmış ve bütün bu sözde borçlar Malatya Büyükşehir Belediyemizin günü geçmiş borcuymuş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır.

Yapılan açıklamalarda, bununla da kalınmayıp şirketlerimizin bilançolarındaki aktif-pasif değerlendirmesi kasıtlı olarak çarpıtılmış, maalesef sadece bilanço pasiflerindeki borç ve ödeme kalemleri, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Buna mukabil, aktifteki kasaları, bankalardaki nakit durumları, müşteri alacakları, çekleri ve mevcut stokları dikkate alınmamıştır.
 
Bir kamu kuruluşu olan Büyükşehir Belediye bütçe sistemi ile şirket muhasebe mantığı bilinçli bir şekilde karıştırılarak maalesef büyük bir algı operasyonuna imza atılmıştır.
 
Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki; Büyükşehir Belediyemizin borcu kamuoyu ile paylaşılırken, kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’nin borçları ile Türk Ticaret Kanuna ve serbest piyasa koşullarına göre işletilen 7 şirketimizin yapmış oldukları ticari faaliyetlerden doğan alacak verecekleri ve rutin ödemelerinin de bir borçmuş gibi Büyükşehir Belediyemizin sözde borcuna yansıtılması tam bir garabettir.

Malatya Büyükşehir Belediyemizin borcu 31 Mart 2019 günü itibari ile borcu 801 milyon TL’dir.
 
Ve yine aynı tarih itibari ile de 80 milyon tahakkuk etmiş alacağı vardı.

Hesap açık ve net bir şekilde ortadadır. Borç alacak denkleminde Büyükşehir Belediyemizin borcu 721 milyon TL’dir.

Aziz hemşehrilerim, Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili tabloyu açıkça ortaya koyduktan sonra; yukarıda da belirttiğimiz gibi; kanunu, mevzuatı ve bütçesi ayrı olan müstakil tüzel tüzel kişiliğe haiz bir kurum olan MASKİ’ ile hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7 şirketimizin mali tablolarının açıklanması sırasında da ne tür garabetlere imza atıldığını da izah etmek istiyorum.

MASKİ’nin 31 Mart 2019 tarihi itibari ile tahakkuk etmiş borcu 539 milyon TL’dir.
 
Buna mukabil, tahakkuk etmiş alacağı ise 116 milyon 496 bin 142 TL’dir.

Stoklarında ise hâlihazırda 23 milyon 211 bin 379 TL’lik malzemesi vardır.

Tahakkuk etmiş alacağı ile mevcut stok toplamı olan 139 milyon 707 bin 521

TL, tahakkuk eden borçtan düşüldüğü zaman MASKİ’nin borcu 399

milyon 292 bin 479 TL’dir.

(Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğu açıklamada, 2019 sonuna kadar ki cari ve tahmini giderleri borca yüklediği gibi, MASKİ’nin tahakkuk etmemiş 185 milyon TL’si de bu borç rakamlarından düşülseydi MASKİ’nin borcunu 214 milyon 282 bin 479 TL olarak açıklaması gerekirdi.)

MASKİ özelinde de birkaç hususun altını özellikle çizmek istiyorum.

•MASKİ’nin borçlarından 141 milyon TL si, 2001 yılında dönemin Belediye Başkanı M. Yaşar Çerçi tarafından şehrimize kazandırılan Arıtma Tesisi için alınan 10 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli borçtur ve bu borcun vadesi de 2031’dir.

•Yine MASKİ’nin 21 milyon TL’lik Japonya Kalkınma Bankasından alınan %

0,5 faizli kredinin ödemeleri 2022 de başlayıp 2040’ta bitecektir.

•Yine bu borcun yaklaşık 30 milyon TL si Büyükşehir sürecinde kapatılan

Belde Belediyelerimizden devrolunan borçlardır.

Şirketlerimizin hesapları açıklanırken de aynı hataya düşülmüştür. Hesapları aktif-pasif bilançolar ile kâr-zarar bağlamında değerlendirilmesi gereken 7

şirketimizin mali tabloları açıklanırken de, ticari ödemeler absürt bir biçimde abartılmış, bununla da kalınmayıp bu ticari ödemeler borç gibi gösterilmiş ve hatta daha ileri gidilerek bu sözde borçlar Büyükşehir Belediyemizin borçlarıymış gibi kamuoyumuz ile paylaşılmıştır.

Şirketlerimizden de sadece çok çarpıcı 2 örnek vermek istiyorum;

Örnek 1:

ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu açıklanmıştır.

Oysa şirketimizin, tahakkuk etmiş ticari ödemesi ise 57 milyon 55 bin 209 TL’dir.

Buna mukabil, ESENLİK Şirketimizin 63 milyon 806 bin 86 TL’lik tahakkuk etmiş alacağı, nakdi ve stoku vardır.

Yani; ESENLİK Şirketimizin 103 milyon 58 bin 528 TL borcu değil; 6 milyon 750 bin 877 TL’lik artısı vardır.

Örnek 2:

MESTON Şirketimizin 89 milyon 118 bin 408 TL borcu olduğu açıklanmıştı.
 
Oysa MESTON’un da tahakkuk etmiş ticari ödemesi sadece 13 milyon 186 bin TL’dir.

Yine buna mukabil; tahakkuk etmiş alacağı ise 16 milyon 833 bin 377 TL’dir.

Yani; MESTON şirketimizin de 89 milyon 118 bin 408 TL borcu değil; 3 milyon 647 bin 377 TL artısı vardır.


Aziz hemşehrilerim, örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Yukarıda da belirttiğim gibi; hiçbir iktisadi teorinin açıklayamayacağı ve hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği iyi niyetten yoksun açıklamalarla saygıdeğer kamuoyumuz yanıltılmıştır.

Yapılan bu algı operasyonlarının faillerini önce Rabbimize sonra da aziz hemşehrilerimizin maşeri vicdanlarına havale ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 05:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER