banner53

23-24-25-26 Nisan açık olan iş yerleri hangisi? Malatya

Malatya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre; 23-24-25-26 Nisan günü  açık olan iş yerleri, kurumlar ve istisna kapsamında olan kişiler açıklandı.

23-24-25-26 Nisan açık olan iş yerleri hangisi? Malatya

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21.04.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına İlimizde de birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemekamacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddesi hükümleri ve İçişleri Bakanlığının 21.04.2020 tarih ve 7058 sayılı yazısı uyarınca aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda; 
1- 22.04.2020 TARİHİ SAAT 24.00 İLE 26.04.2020 TARİHİ SAAT 24.00 ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN İSTİSNALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE İLİMİZ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TÜM VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANMIŞTIR/KISITLANMIŞTIR.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARIN;

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmiştir.

a.2-Sokağaçıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyetgösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmaküzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidipgelebilecektir.
Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde desatış yapabileceklerdir.

a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacaktır.

b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile buişyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri(Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadeceevlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağıgünler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzıişyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkinfaaliyetleri yürüten işyerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ileişletmeler (Havalimanı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlıbakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa SosyalDestek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valiliğimiz (Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri) ve Kaymakamlıklar (diğer ilçelerde) tarafından (diğer ilçeler) her 50.000 nüfusa bir adet ve ilimiz sınırları içinden geçen şehirler arası karayolları üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek lastik tamircileri (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis veişletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri içinİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu diğer ilçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından izin verilmesi şartı ile makarna,un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığıtesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerinüretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımıveya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat vekonaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesineve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaatalanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç/gereçüreten iş yerleri vetesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymalarıkaydıyla),

ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyvehalleri,

Olarak belirlenmesine,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLERİN;

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme veKurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

       b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dahil),

       c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görevalanlar,

       ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediyegörevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

       d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim vealtyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

       e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi veyurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

       f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyalkoruma/bakım merkezleri çalışanları,

       g) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ilebunların veli/vasi veya refakatçileri,

       ğ) Demir-çelik,cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksekdereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarakçalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
       h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş veişletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

       ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

       i) Küçükbaş/büyükbaşhayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokakhayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcilhayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

       j) Veteriner hekimler,

       k) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

       l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

       m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temelihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

       n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),

       o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servisçalışanları,

       ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim,sulama-ilaçlamagibifaaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izinverilenler,

       p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye vemezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

r) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020Cuma günleri 06.00-09.00saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazargünü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla;marketler ve sebze-meyvehallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, malkabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbirşekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Olarak belirlenmesine,

4- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerliolmasına,

 5-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olankamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirleralınmasına,

6-Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla;tüm ilçelerdeKaymakamların başkanlığında fırıncılar odası(esnaf ve sanatkârlar odası), belediye, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına,
Yapılan planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine,
Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine,

7-Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020Cuma günleri gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,
25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımının, sadece gazeteşirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtımbayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla(Gazete dağıtımının evlereservis şeklinde yapılması esastır) yapılmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 16:35
YORUM EKLE
YORUMLAR
İhsan yıldız
İhsan yıldız - 8 ay Önce

Açık olacak fırın ve on mamülleri hammadde tedarikçisiyim.yaş maya,susam,çörek , bitkisel yağ satıcıdıyım.ben bu kısıtlama dan muafmıyım

SIRADAKİ HABER