'Kadınlar Hayatımıza Anlam Katan Değerlerin Timsali'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Aydın Baruş ile siyasiler, yerel yöneticiler tarafından mesajlar yayınlandı. Baruş, mesajında “Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar yeni nesillerin yetiştirilmesinde oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda geleceğimizi inşa eden mimarlardır.”dedi.

'Kadınlar Hayatımıza Anlam Katan Değerlerin Timsali'
'Kadınlar Hayatımıza Anlam Katan Değerlerin Timsali' burak bulucu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Vali Aydın Baruş ile siyasiler, yerel yöneticiler tarafından mesajlar yayınlandı. Baruş, mesajında “Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar yeni nesillerin yetiştirilmesinde oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda geleceğimizi inşa eden mimarlardır.”dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş
Malatya Valisi Aydın Baruş yayınldığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, merhamet, şefkat, fedakârlık gibi insani hasletlerin timsali olan kadınlar hayatımızı anlamlı kılan değerlerin de kaynağıdır. Toplumların temelini oluşturan ailenin kurucusu olan kadınlar yeni nesillerin yetiştirilmesinde oynadıkları eşsiz rol münasebetiyle aynı zamanda geleceğimizi inşa eden mimarlardır.

Milletimizin tarih boyunca verdiği bağımsızlık ve demokrasi mücadelelerinde daima ön saflarda yer alan kadınlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temin eden İstiklal Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan kahramanlarımız arasında bizzat yer alarak vatan ve millet sevgisi hususunda bugünün kadınlarına da rehber olacak değerli bir miras bırakmışlardır. Terörle mücadelede evlatlarını şehit veren annelerin metaneti ve milli iradeye kast eden hainlere karşı 15 Temmuz 2016’da korkusuzca meydanlara atılan kadınlarımızın gösterdiği cesaret bu mirasın yaşatıldığının en önemli göstergeleridir.

Kadınların ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinin sağlanmasında oynadıkları rolün önemi şüphesizdir. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatına sağladıkları katkılarla ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi olan kadınlarımızın eğitim hayatında ve sosyal yaşamda layık oldukları konuma ulaşmaları için ülkemizde çok sayıda reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar sayesinde kadınlarımız çalışma hayatında, eğitimde, ekonomide ve siyasi alanda çok önemli başarılara imza atmaktadır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de bugün kadınlarımız ekonomi alanında ve sosyal hayatta çok daha aktif rol üstlenmektedir.

Gerçekleştirilen tüm bu iyileşmelere rağmen özellikle kadına yönelik şiddet hadiseleri ile karşılaşmak hepimizi üzmektedir. Bu olayları yaşamamak için zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Kadına yönelik şiddetle ve bu şiddeti meşru gören hastalıklı zihin yapısıyla mücadelede kamu kurumlarının üzerine düşen sorumluluklar olduğu kadar sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.

Bu vesileyle, hayatımıza anlam katan değerlerin timsali olan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık
“Kadınlarımızın; aileden topluma, eğitimden iş hayatına, sağlıktan sosyal hayata yaşamın her aşamasında söz sahibi olması toplumların gelişmesinde büyük önem arz etmektedir.

Toplumumuzun temeli olan aile kurumunu ayakta tutan kadınlarımız; bir anne, bir eş veya bir kardeş olarak her zaman sevginin, şefkatin, huzurun simgesi olmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.a.v), Veda Hutbesi’nde “Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim” sözleriyle kadınlarımıza ve onların haklarına vermemiz gereken önemin üzerinde durmuştur.

Kadına her daim önem vermiş kadim bir medeniyetin torunları olarak bizlerde dini, kültürel değerlerimiz ve günümüz koşulları çerçevesinde kadınlarımızı her alanda güçlendirmeyi hedeflemeliyiz.

AK Parti olarak, son 17 yılda Kadınlarımıza yönelik attığımız adımlarda onların mağduriyetlerini gidermeye öncelik verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Hükümetlerimiz döneminde; Anayasal değişikliklerinden yasal düzenlemelere kadar her konuda kadınlarımızın durumuna, onların sorunlarının çözümüne ayrı bir önem gösterdik.

2004 yılında %20,8 olan kadın istihdam oranı bugün %28,9’e yükselttik. Çalışan annelerimize yönelik olarak; işçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza, doğuma bağlı olarak yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı getirdik. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sağladık.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Siyasal hayata katılım ve karar mekanizmalarında kadınlarımızın temsilinin demokratik gelişmemizin bir gereği bilinciyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın temsil oranını, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek temsil oranlarına ulaştırdık.

Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları çözmede eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilinciyle hareket ederek kız çocuklarımızın eğitimini birçok sosyal sorumluluk projesi ile destekledik. Eskiden ikna odalarında üstelik bir kadın tarafından başlarını açmaya zorlanan kardeşlerimizin; hamdolsun inançlarını özgürce yaşamalarının yolunu açtık.

Tüm dünyada kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda iktidar partisi olarak birçok caydırıcı yasal düzenlemeye imza attık. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde olan hükümetimiz, Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ilişkin İstanbul Sözleşmesi onaylayan ilk ülke olmuştur.

Kadınlarımıza yönelik verdiğimiz sözlerin yasal düzenlemelerini bir bir gerçekleştirerek, kadınlarımızın güçlü, özgüvenli, kariyer sahibi ve sosyal alanda etkin olarak Yeni Türkiye’nin inşasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, kadına yönelik her türlü şiddeti, baskıyı ve ayrımcılığı lanetliyor, Dünya Kadınlar Günü’nün eşitliğe, adalete, barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, bir kadın ve bir anne olarak tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi “2018 Yılında Türkiye’de Kadın İşçilerin Durumu İle İlgili Rapor” hazırladı.

Ağbaba raporunda; “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün 163. Yıl dönümü . 8 Mart 1857’de New York’ta tekstil işçisi kadınlar, 16 saatlik çalışma saatleri, düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşulları sebebiyle greve çıkması ile başlayan mücadele 163 yıldır Dünya’nın her köşesinde devam etmektedir. Kadınlar dünyanın her bir yerinde eşitsizliğe, adaletsizliğe ve sömürü koşullarına karşı mücadele etmektedir. Ülkemiz de kadınlar bu yıl 8 Martı işsizliğin, iş yerlerinde sömürünün ve iş cinayetlerinin kıskacında karşılamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“2018 yılında en az 2000 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi” dediği açıklamada,“2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadın işçi sayısı ise 20 olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında en az 116 kadın işçi yaşamını yitirirken, 2016 yılında ise en az 98 kadın işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Son üç yılda iş cinayetlerinde toplam 334 kadın emekçi yaşamını yitirdi. Türkiye işçi cinayetlerinde olduğu gibi kadın işçi cinayetlerinde de AB ülkeleri arasında 1. Sıradadır.”denildi.

Raporda daha sonra şu ifadelere yer verildi; “Türkiye’de resmi sendikalaşma oranı her ne kadar yüzde 14’lerde görülse de esas sendikalaşma oranı yüzde 11’ler civarındadır. Yani Türkiye çalışan her 100 işçiden 11’inin bir sendikaya üyeliği bulunmaktadır. Kadın işçilerin ise neredeyse yüzde 93’ü sendikasız olarak çalışmaktadır. Yani ülkemiz de çalışma yaşamında yer alan her 100 kadın işçide yalnızca 7’sinin sendika üyeliği bulunmaktadır. Kadın emekçilerinin yüzde 26’sı ise çalışma yaşamında güvencesiz olarak çalışmaktadır. Yine kadın işçilerin çalışma yaşamında ki en büyük sorunları; uzun çalışma süreleri, düşük ücretler ve iş yerlerinde uğradıkları ayrımcılıklardır. Kadın işçilerin yüzde 72’si çalışma yaşamlarından yaşadıkları bu sorunlar nedeni ile şikâyetçi olduğunu belirtmektedir. Kadın işçilerin büyük bir bölümü ise iş yerlerinde mobinge ve psikolojik baskıya maruz kalmaktadır”

AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci
AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız, ailelerimizin olduğu kadar toplumsal hayatın da temel direğidir. Birleştiren, üreten, büyüten ve dokunduğu yeri güzelleştiren kadınlarımız; çalışkanlığı, azmi, hoşgörüsü ve fedakarlığıyla tüm dünyada barışın, huzurun, adaletin ve kalkınmanın sağlanmasında öncü rol oynamışlardır. Bu kapsamda AK Parti olarak yapmış olduğumuz reformlar ve düzenlemelerle kadınlarımız ekonomik, siyasi ve akademik özgürlüklerine kavuşmuştur.

Bizim kültürümüzde kadın; hayatın her alanında ve her kademesinde yer almaktadır. Ahilik teşkilatı içinde Anadolu Kadınlar Birliği (Bacıyan-ı Rum) adı ile örgütlenen kadınlarımız, kendilerine ait işyerlerinde, belirli bir disiplin ve iş ahlakı ile çalışarak ekonomik, sosyal ve kültürel hayata çok önemli katkılar yapmışlardır. Milli mücadele zamanlarında yurt savunmasındaki varlıklarıyla istiklal harbinin görünmez kahramanı olan Türk kadınları, 15 Temmuz’da da demokrasi ve ülkenin bekası uğruna gösterdikleri üstün çaba, azim ve cesaret ile dünyaya örnek olmuşlardır.

Kadınlarımızın hassasiyetinin, enerjilerinin, akıl ve deneyimlerinin her alanda kullanılması muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın anahtarı, bizleri ileriye götürecek, toplumsal refahı artıracak en önemli unsurlardandır. Kadınlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle dünyaya katacağı, kazandıracağı çok önemli değerler vardır. Toplumu ve ekonomiyi güçlendirmenin temelinde kadınların güçlendirilmesi gerçeği ve zorunluluğu yatmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ancak hayatın her alanında kadın potansiyelinin kullanılmasıyla mümkündür. Güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomidir.

AK Parti olarak kadın istihdamını ve kadın girişimcilerimizin sayılarını artırmak adına çok önemli destek ve teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Topyekûn kalkınma hedeflerimize ulaşmada kadınlarımızın önemli bir rolü olacaktır. Bu bilinçle, 2023’e doğru ilerlerken kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye, karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artırmaya ve kadın girişimciliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla başta kahraman şehitlerimizin anne ve eşleri olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, bugünün tüm kadınlar için hayırlı çalışmalar yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

AKP Malatya Milletvekili Ahmet Çakır
AKP Malatya Milletvekili Ahmet Çakır yayınladığı mesajda; “Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız ve annelerimiz daima özverinin, sevginin ve medeniyetimizin temel kaynağı olmuşlardır.

8 Mart, varlıklarıyla kahramanlığın, dayanışmanın, asaletin, sonsuz sevgi ve merhametin timsali kadınlarımızın gurur günüdür.

Kahramanlığın en güzel örneğini gösteren Türk Kadını, dün olduğu gibi bugün de her alanda ülkemizin kalkınması için büyük katkı sunmaya devam etmektedirler. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımız, sevgi, hoşgörü ve duyarlılıkla yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Üstlenmiş oldukları her zorlu görevlerde başarılı sonuçlar elde ederek iş hayatından siyasete, sanattan spora kadar birçok alanda hem ülkemizde hem de uluslararası arenada kendilerinden söz ettiren Türk kadınını gösterdikleri çaba ve özverilerinden dolayı tebrik ediyorum.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, vefakar kadınlarımızın bu onurlu gününü kutlar, sağlık başarı ve huzurlu günler dilerim.” ifadelerine yer verildi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
Battalgazi Belediye Başkanı ve AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, kadınların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekerek, “Dünya’da topraklarına Anadolu diyen bir milletin, kadına verdiği değer tartışılmazdır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Yaşamımızın, doğumdan ölüme, her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımız toplumun temel taşıdır. Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Cephede mermi taşıyan, orduya asker gönderen, evde anne, baba yükünü omuzlayan destanların ortağıdır kadınlarımız. Dünya’da topraklarına Anadolu diyen bir milletin, kadına verdiği değer tartışılmazdır. Tarihinde mabetlerine, kümbetlerine, saraylarına kadın adını veren kadim bir kültürden gelen bizler, bu mirasın koruyucusu olmak yetmez, bu mirasa yenilerini eklemek durumundayız. Gelişmiş Avrupa ülkelerinden çok önce kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemiz, 1921 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlanmaya başlamıştır. Dünya ise 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile bizden tam 56 yıl sonra benimsemiştir. İşte bu vesile ile Cumhuriyeti ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i bir kez daha iyi anlıyor, şükranla yad ediyoruz. Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; kadınların, toplumun ve ailenin temelini oluşturduğunu, kadınların sosyal, kültürel ve eğitim hayatında daha fazla ön plana çıkmaları için gereken çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Çınar, yayımladığı mesajında; “Günümüzde gelişmiş toplum olma şartlarından biri, kadına günlük ve toplumsal hayat içerisinde verilen önemden geçmektedir. Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır.

Dini ve kültürel medeniyet değerlerimize göre kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olarak gördüğümüz kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Okuma oranlarını artırmalı, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını sağlamalıyız.

Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Kadınların elinin değdiği her yerin, yapılan her işin daha güzel olacağı inancımızla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Geleceğe yön verecek projelerimizin hayata geçmesinde her zaman kadınlardan destek almaktayız. Kadınıyla erkeğiyle bu ülkeyi güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik projelerimiz artarak devam edecektir. Bu vesileyle; başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han
“8 Mart kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve hayatın her alanında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerinin güçlü bir şekilde dile getirildiği gün olarak kabul edilmiştir.

Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızdır.Ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu Ülkemizde ve Dünyada, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızı hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek sevindiricidir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Medeni Kanun’un kabulünü ve 1934 yılında seçme-seçilme hakkının birçok ülkeden önce tanınmasını sağlamasıyla, ülkemizde kadına verilen değer ortaya konulmuştur. Günümüzde kadınlar her alanda söz sahibidir ve başarılarını iş hayatında da göstermektedirler.

Kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunabilir, pozitif ayrımcılığı en iyi şekilde uygulayabilirsek, millet olarak o oranda güç kazanırız. Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, geleceğe daha da güvenle bakabiliriz. Bunu tam anlamıyla sağlamak için de toplumun tüm kesimlerinin katkı sağlaması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü saygıyla, yürekten kutluyorum.”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar
MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avşar yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. İstiklal Savaşı’nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle birlikte cepheden cepheye koşan Türk Kadını hakkında devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim’ diyemez, şeklindeki sözleriyle kahraman kadınlarımıza verdiği değeri ve önemi vurgulamıştır. Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Malatya’lı kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım.Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum”

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı
Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın bu gününü kutluyorum. Sabır, sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi kavramların karşılığı olan kadınlarımız, maalesef toplumda ötelenmeye, itilip-kakılmaya, şiddet ve tacizlere maruz kalmaktadırlar.

Ailenin temel taşı olan kadınlarımızın, erkekler ile birlikte bir yandan üretim ve kalkınmaya destek olurken, bir yandan da ailenin sorumluluğunu üstlendiklerini görüyoruz.

Kadın, İslam ve Türk toplumunda her zaman müstesna bir yerde olmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) “Cennet annelerin ayakları altındadır.” sözleri ile kadının toplumdaki yerini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Kurtuluş savaşımızda, kadınlarımızın kahramanlıklarını, destansı mücadelelerini hepimiz biliyoruz.

Maalesef son yıllarda ülkemizde yaşanan birtakım olumsuzluklardan en çok kadınlarımız ve çocuklarımız etkilenmektedir. Ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde en fazla fedakarlık yine kadınlarımıza düşmüştür.

Bu kötü günlerin sona ereceğine inancım tamdır. Yaklaşan yerel seçimlerde, kadınlarımız bu kötü gidişata “Dur” diyecek, sorunlarını çözecek yönetimleri iş başına getireceklerdir.”

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer
“8 Mart 1857’de New York’ta kapitalizmin dayattığı düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı eylem yapan kadınların direnişi 129 kadın işçinin yanarak öldürülmesi ile sonuçlanmıştır.

1910 yılında ikinci enternasyonal toplantısında bu olay gündeme gelmiş Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş, 1977 yılında birleşmiş milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Sekiz martlar emekçi kadınların güncel sorunlarını, işi yaşamında ve sosyal yaşamdaki sorunlarını dile getirmek için vesile olmaktadır. Ulu Önder Atatürk’ün Türk kadınının uygar dünyada eşit ve özgür bireyler olarak yer alması için bütün yaptıklarına rağmen bugün bilhassa 17 yıllık AKP iktidarında çalışan kadınların ve genel olarak kadınların sorunları katlanarak artmaktadır.

Avrupa ülkeleri arasında kadının iş gücünü katı zamanların en düşük olduğu ülke Türkiye’dir. Ücretsiz aile işçiliği çıkarılırsa kadına özgürlük sağlayan ücretli çalışma ancak %15 civarındadır. Türkiye’de kayıt dışı çalışma bilinen bir gerçektir. Kadınlar daha yüksek oranda kayıt dışı çalışıyorlar. Kadınlar güvencesiz olarak tarımda gündelikçi, evlerde temizlik, bakıcılık gibi işlerde çalışmaya devam ediyorlar. Kadınların aile içi bakım ve yükümlülükleri çalışma yaşamına katılmalarındaki en büyük engellerden biridir. Ayrıca orta ve alt gelir grubundaki ailelerde kadınların çalışması maalesef ailenin erkek bireylerinin kararına bağlıdır. Kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzler ülkemizin son yıllarda ki kanayan yarasıdır. Kadınlarımız etkilenmektedir. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik ve terör En çok analarımızı ağlatıyor. Kadınların güçlü ve özgür olmaları için öncelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerekir.4 milyon okuryazar olmayan kadın, en önemlisi ilköğrenim çağında okula gitmeyen 1 milyon kız çocuğunun olması ülkemizin ayıbıdır.

Diğer önemli konu kadınların politik güce erişebilmesidir. 8 Mart emekçi kadınların hakları yanında tüm kadınlarımızın sorunlarını dile getirmek özgür ve eşit bireyler olarak var olma mücadelesini hayatta tutma günüdür. Türkiye’nin 17 yılını çalan, her alanda cinsiyet ayrımcılığı yapan, kadını ikinci sınıf gören onu ekonomik, toplumsal ve siyasal hayattan dışlayan bu erkek egemen zihniyetten kurtarmak için biz kadınlara büyük görevler düşüyor. Tüm emekçi kadınların gününü kutluyorum.”

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiçek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Dünya Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. Bugün gelinen noktada Anadolu Kadınları; iş hayatı, eğitim, sağlık, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar her alanda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirmiş, çağdaş Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyet’in en büyük teminatı olmuştur. İslam dini ile birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri almıştır. Kadının konumundaki bu değişiklik, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ifade edilmektedir. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), hanımlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi, saygı ve anlayış göstermiştir. Günümüzde Türkiye’de hanımlarla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılarak, Kadın Hakları ve şiddet konusunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Kadınların karşılaştıkları diğer sorunlar, toplumun genel eğitim düzeyinin yükselmesi ve kadınlarımızın sosyal, siyasal, ekonomik yaşamda etkinliklerinin daha da artmasıyla ortadan kalkacaktır. Tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, kadınlarımıza sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

Bülten

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sergen Yalçın,' Rakip İkinci Golü Bulabilseydi Maç Bitmişti'
Sergen Yalçın,' Rakip İkinci Golü Bulabilseydi Maç Bitmişti'
Yeni Malatyaspor Son Nefeste! YMS 1-1 GS
Yeni Malatyaspor Son Nefeste! YMS 1-1 GS
buca escort karşıyaka escort bornova escort tecavüz porno ankara jigolo bursa escort bayan seks izle fake taxi porno porno escort bayan izmir bursa escort escort izmir escort izmir istanbul escort